Impact of type of wastewater treatment process on the antibiotic resistance of bacterial populations
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Środowisku (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Książka
Tytuł książki
9th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2017 / Editet by: Piekarska K.,Kutylowska M.,Trusz-Zdybek A.,Kazmierczak B.
Data publikacji
2017
ISBN
978-2-7598-9016-3
Wydawca
EDP Sciences
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Impact of type of wastewater treatment process on the antibiotic resistance of bacterial populations
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-8
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.40
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
9th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2017
Początek konferencji
2017-04-23
Koniec konferencji
2017-04-25
Lokalizacja konferencji
Boguszów-Gorce
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000041702