Monitoring of drug resistance amplification and attenuation with the use of tetracycline-resistant bacteria during wastewater treatment
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Środowisku (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Książka
Tytuł książki
International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17) / Edited by: Kazmierczak, B; Kutylowska, M; Piekarska, K; Jouhara, H; Danielewicz, J
Data publikacji
2017
ISBN
Wydawca
EDP Sciences
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Monitoring of drug resistance amplification and attenuation with the use of tetracycline-resistant bacteria during wastewater treatment
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-9
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.45
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17)
Początek konferencji
2017-07-02
Koniec konferencji
2017-07-05
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000041700