Benefit/risk profile of idelalisib treatment in patients with chronic lymphocytic leukemia and non-Hodgkin lymphoma = Ocena profilu korzyści i ryzyka leczenia idelalizybem u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową i chłoniaki nie-Hodgkina
PBN-AR
Instytucja
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Hematologia
ISSN
2081-0768
EISSN
2081-3287
Wydawca
VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k. Grupa Via Medica
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
1
Strony od-do
1-10
Numer tomu
10
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 8
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Idelalisib is a selective inhibitor of phosphoinositide 3-kinase d, approved in relapsed/refractory (RR) chronic lymphocytic leukemia (CLL), first line CLL with del17p/TP53 mutation in patients unsuitable for immunochemotherapy and RR follicular lymphoma (FL) in whom at least two lines of therapy have failed. Despite good clinical efficacy, the development of this drug has been hampered due to its adverse events (i.e. autoimmune reactions and life-threatening opportunistic infections). In this retrospective study, we summarise the tolerability of idelalisib therapy in a Polish population, analysing 61 patients treated with idelalisib in monotherapy or idelalisib-based combination regimens. Idelalisib treatment was feasible for the majority of patients, with upper respiratory tract infections (N = 13.21%) being the most common adverse event (AE), and pneumonia (N = 11.18%) — the most prevalent grade 3 or higher non-hematological AE. We observed two cases of pneumonitis, one case of gastroenteritis, and no cases of liver transaminases elevation (all regarded as the AEs characteristic of idelalisib). Most of the patients were treated in haematology reference centres where physicians are more accustomed to dealing with opportunistic infections. Cotrimoxazole prophylaxis was given to 20 (32.8%) patients, whereas acyclovir prophylaxis was administered in 33 (54.1%) cases. This could explain the less frequent life-threatening infections and decreased mortality rate compared to the published registration studies. Our study confirms the high clinical efficacy of idelalisib in CLL and RR FL.
Język
polski
Treść
Idelalizyb jest selektywnym inhibitorem 3-kinazy fosfatydyloinozytolu d zarejestrowanym do leczenia chorych na przewlekłą białaczką limfocytową (CLL), z opornością choroby lub nawrotem przynajmniej po jednej linii leczenia lub w leczeniu pierwszej linii u chorych z del17p lub mutacją TP53 niekwalifikujących się do immunochemoterapii, a także do leczenia chorych na chłoniaka grudkowego (FL) po dwóch liniach leczenia. Mimo dobrej skuteczności klinicznej rozwój leku był utrudniony ze względu na jego niekorzystne działania niepożądane (AE) (reakcje autoimmunologiczne i zagrażające życiu zakażenia oportunistyczne). W retrospektywnej analizie podsumowano tolerancję zastosowania idelalizybu w polskiej populacji, analizując 61 pacjentów leczonych idelalizybem w monoterapii lub według schematów skojarzonych z idelalizybem. Leczenie idelalizybem było możliwe u większości pacjentów, przy czym zakażenia górnych dróg oddechowych (n = 13,21%) były najczęstszym AE, a zapalenia płuc (n = 11,18%) — najczęściej występującym niehematologicznym zdarzeniem w stopniu 3. lub wyższym. Zaobserwowano 2 przypadki zapalenia pęcherzyków płucnych, jeden przypadek zapalenia żołądka i jelit, natomiast nie występowało podwyższenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (wszystkie powyższe zdarzenia uznawano za charakterystyczne dla terapii idelalizybem). Większość chorych była leczona w hematologicznych ośrodkach referencyjnych, z personelem doświadczonym w zakresie postępowania i zapobiegania zakażeniom oportunistycznym. Profilaktykę kotrimoksazolem stosowano u 20 (32,8%) pacjentów, natomiast profilaktykę acyklowirem włączono u 33 (54,1%) chorych, co może tłumaczyć rzadsze występowanie infekcji zagrażających życiu i zmniejszoną śmiertelność niż w opublikowanych badaniach rejestracyjnych. Niniejszym autorzy wskazują również na wysoką skuteczność idelalizybu w leczeniu CLL oraz w nawrocie lub oporności FL.
Cechy publikacji
artykuł oryginalny
original article
Inne
System-identifier
PX-5d28531fd5dec2193d7533b6