Antybiotyki antracyklinowe jako leki stosowane w terapii przeciwnowotworowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemii (Uniwersytet Gdański)
Książka
Tytuł książki
Na pograniczu chemii i biologii, t. 37
Data publikacji
2017
ISBN
978-83232-3287-2
Wydawca
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Antybiotyki antracyklinowe jako leki stosowane w terapii przeciwnowotworowej
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
47-52
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
antybiotyki antracyklinowe
doksorubicyna
9
10-antrachinon
mitoksantron
daunorubicyna
Inne
System-identifier
UOGa30964b1e48042f6887f4b9e062a762f