Nowa kultura mobilności w polskich miastach
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Gdański)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0208-4821
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Gdanski
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
62
Strony od-do
67-78
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
urban transport
mobility in the cities
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono zmiany poziomu motoryzacji indywidualnej oraz zmiany wielkości i charakterystyki popytu na transport w miastach jako podstawowe determinanty opracowania koncepcji nowej kultury mobilności. Wskazano regulacje UE dotyczące tej koncepcji, a także regulacje prawne przyjęte w Polsce oraz wybrane przykłady jej wdrożenia w polskich miastach. Na tej podstawie wskazano kierunki przyszłych działań kształtujących nową kulturę mobilności w polskich miastach.
Język
en
Treść
The article presents changes in individual motorization and changes in thesize and characteristics of demand for transport in cities as the primary determinantsof the development of the concept of a new culture of mobility. It mentions EU regulationson this concept, as well as the regulations adopted in Poland and selected examplesof its implementation in Polish cities. On this basis, it indicates the directionsof future activities that shape a new mobility culture in Polish cities.
Inne
System-identifier
UOGdceaf65f563640b2a8f0f9952d04a6cb