Instytucja wolnych obszarów celnych w polskich portach morskich
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Gdański)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Współczesna Gospodarka (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2082-677X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
17-36
Numer tomu
8
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.95
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
pl
port morski
wolny obszar celny
cło
en
seaport
duty free zone
duty
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
pl
Treść
Porty morskie, jako ważne elementy międzynarodowych i krajowych systemów transportowych, stanowią atrakcyjne miejsca dla prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej, związanej głównie z obsługą ładunków oraz przewożących je środków transportu (a także pasażerów). Od najdawniejszych czasów były też ośrodkami atrakcyjnymi dla lokowania działalności handlowej. Instytucjami związanymi z realizacją funkcji handlowej portów są wolne obszary celne. Celem artykułu jest przedstawienie ich jako miejsc szczególnie sprzyjających rozwojowi handlu międzynarodowego, oferujących liczne korzyści i udogodnienia, a w szczególności zaprezentowanie trzech tego typu obiektów od połowy lat 90. XX wieku nieprzerwanie funkcjonujących w polskich portach morskich.
Język
en
Treść
Seaports are important elements of international and national transport systems. As such, they represent attractive locations for conducting a broad range of economic activities, mainly related to cargo handling, vehicles and passengers. Since the earliest times, they have also been an attractive place to locate commercial operations. Institutions related to the commercial functions of ports are Duty-Free Zones. The aim of the article is to present them as places that are particularly favourable to the development of international trade, offering numerous benefits and conveniences. In particular, the article focuses on the presentation of three Free Zones which since the mid-1990s continue to operate in Polish seaports.
Inne
System-identifier
UOG121a239544c14dc08877bf03c910ee2d