Effects of transport behaviour on public health: a study on the students in the Tricity Area
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Gdański)
Książka
Tytuł książki
New research trends in transport sustainability and innovation: TranSopot 2017 conference
Data publikacji
2018
ISBN
978-3-319-74460-5
Wydawca
Springer International Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Effects of transport behaviour on public health: a study on the students in the Tricity Area
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
28-36
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
modal split
transport behaviour
public health
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
TranSopot 2017
Nazwa konferencji
TranSopot Conference on Transport Development Challenges in the Twenty-First Century
Początek konferencji
2017-05-29
Koniec konferencji
2017-05-31
Lokalizacja konferencji
Sopot
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
The effect of transport behaviour on the public health is a widely discussed matter, and a lot of research projects have been dedicated to measuring the scale of the effect. The authors of the article assume that a set of factors can be used to determine the transport choices of the general public, which in turn leads to a certain shape of the public health. Data from 241 respondents in the Tricity Area was connected to establish the strength and direction of these relations.
Inne
System-identifier
UOG2c4521cd329f45e5b03c5ddd919eba11
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych