Axiological aspects of the structure of the legal institution of financial secrecy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Gdański)
Książka
Tytuł książki
The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings)
Data publikacji
2017
ISBN
978-80-210-8516-9
Wydawca
Masaryk University
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Axiological aspects of the structure of the legal institution of financial secrecy
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
20-41
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
axiological
financial secrecy
protection of privacy
financial law
duty of good faith
public interest
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
4th International Baltic Conference on Financial Law - the Financial Law towards Challenges of the 21st Century
Początek konferencji
2017-04-21
Koniec konferencji
2017-04-24
Lokalizacja konferencji
Gdynia
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
UOGf8f6c7c7e998450f99cc9c3c584633b2