Law and globalization. Some remarks on the ground of food security
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Gdański)
Książka
Tytuł książki
Economics & Management : Globalization Challenges : International Scientific Conference EMAN 2017 : Ljubljana, Slovenia, March 30, 2017 : conference proceedings
Data publikacji
2017
ISBN
978-86-80194-06-6
Wydawca
All in One Print Center
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Law and globalization. Some remarks on the ground of food security
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
735-739
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.32
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
International Scientific Conference on Economics and Management EMAN 2017
Początek konferencji
2017-03-30
Koniec konferencji
2017-03-30
Lokalizacja konferencji
Ljubljana
Kraj konferencji
SI
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
UOGd562cf9b8e1c4729bbdc7bc8851a9ee3