Kobiety na szczytach władzy w Unii Europejskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Kobiety w polityce. Studia i rozprawy
Data publikacji
2019
ISBN
9788380172395
Wydawca
Dom Wydawniczy Elipsa
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Kobiety na szczytach władzy w Unii Europejskiej
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
177-198
Numer rozdziału
7
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,32
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Parytet płci w instytucjach UE
europejska polityka równościowa
Wysoki Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w UE
Traktat Lizboński
Komisja Europejska
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedmiotem badań objętych niniejszą publikacją są uwarunkowania i sposób doboru/wyboru kobiet na wysokie stanowiska w instytucjach Unii Europejskiej (UE), a także znaczenie, jakie ma ten wybór dla funkcjonowania europejskich instytucji. Analiza sposobu powoływania kobiet na wysokie unijne stanowiska oraz funkcjonowania europejskich instytucji z perspektywy ważnych decyzji, w jakich udział mają kobiety (albo przynajmniej na które wpływ mają kobiety na wysokich stanowiskach) ma doprowadzić do odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1. Jakie są uwarunkowania wyboru/mianowania kobiet na wysokie stanowiska w instytucjach UE? 2. Jak sposób powoływania kobiet na wysokie stanowiska w UE wpisuje się w szerszy kontekst polityki równościowej Unii Europejskiej? 3. Czy powoływanie/wybór na wysokie unijne stanowiska określonej liczby/odsetka kobiet ma znaczenie dla innych nominacji/wyborów na wysokie stanowiska w instytucjach UE? 4. Jakie znaczenie dla funkcjonowania wielopoziomowego systemu politycznego UE ma obecność kobiet na najwyższych szczeblach władzy w instytucjach UE z perspektywy prawno-instytucjonalnej, behawioralnej, legitymizacyjnej? 5. Jak przekłada się powoływanie i obecność kobiet na najwyższych szczeblach władz UE na relacje Unia-państwa członkowskie oraz Unia-jej otoczenie zewnętrzne?
Cechy publikacji
discipline:Nauki o polityce
discipline:Socjologia
discipline:Political science
discipline:Sociology
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:909973