AP-MOVPE growth and characterization of InGaAsN epilayers for photovoltaic applications
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
6th International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies : proceedings of ADEPT, Tatranská Lomnica, High Tatras, Slovakia, June 18-21, 2018
Data publikacji
2018
ISBN
9788055414508
Wydawca
Institute of Electronics and Photonics, FEI STU
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
AP-MOVPE growth and characterization of InGaAsN epilayers for photovoltaic applications
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
21-24
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
rozcieńczone azotki dopasowane do GaAs
epitaksja AP-MOVPE
krzywe dyfrakcyjne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ADEPT
Nazwa konferencji
6th International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies
Początek konferencji
2018-06-18
Koniec konferencji
2018-06-21
Lokalizacja konferencji
Tatranská Lomnica
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000215742