Correlation between scattering mechanism of electrons and the properties of AlGaN/GaN HEMT type heterostructures
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
6th International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies : proceedings of ADEPT, Tatranská Lomnica, High Tatras, Slovakia, June 18-21, 2018
Data publikacji
2018
ISBN
9788055414508
Wydawca
Institute of Electronics and Photonics, FEI STU
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Correlation between scattering mechanism of electrons and the properties of AlGaN/GaN HEMT type heterostructures
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
89-92
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
mechanizmy rozpraszania
heterostruktury AlGaN/GaN
HEMT
MOVPE
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ADEPT
Nazwa konferencji
6th International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies
Początek konferencji
2018-06-18
Koniec konferencji
2018-06-21
Lokalizacja konferencji
Tatranská Lomnica
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000215664