On-chip gel electrophoresis in inkjet 3D printed configurable and modular lab-on-a-chip
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
µTAS 2017 : The 21st International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences : 22-26 October, Savannah, Georgia, USA
Data publikacji
2017
ISBN
9780692941836
Wydawca
The Chemical and Biological Microsystems Society
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
On-chip gel electrophoresis in inkjet 3D printed configurable and modular lab-on-a-chip
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1340-1341
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
druk 3D
separacja DNA
system modułowy
mikrofluidyka
elektroforeza żelowa
szybkie prototypowanie
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
MicroTAS 2017
Nazwa konferencji
21st International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences
Początek konferencji
2017-10-22
Koniec konferencji
2017-10-26
Lokalizacja konferencji
Savannah
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000216681