Mechanical characterization of inkjet 3D printed microcantilevers
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
15th International Conference on Optical Sensors and Electronic Sensors, COE 2018 : 17-20 June 2018, Warsaw, Poland
Data publikacji
2018
ISBN
9781538641071
Wydawca
IEEE
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Mechanical characterization of inkjet 3D printed microcantilevers
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
1-3
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,2
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
druk 3D
mikro belka
moduł Younga
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
COE 2018
Nazwa konferencji
15th International Scientific Conference on Optoelectronic and Electronic Sensors
Początek konferencji
2018-06-17
Koniec konferencji
2018-06-20
Lokalizacja konferencji
Warsaw
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000216684
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych