Neural networks based hybrid computational system for identification of elastic thin plates parameters using Lamb waves propagation
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the ECCOMAS International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials, IPM 2017, 31 May-02 June 2017, Rzeszów – Krasiczyn, Poland : book of abstracts
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-7934-141-2
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Neural networks based hybrid computational system for identification of elastic thin plates parameters using Lamb waves propagation
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
59-60
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
IPM 2017 : 4th International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials
Początek konferencji
2017-05-31
Koniec konferencji
2017-06-02
Lokalizacja konferencji
Rzeszów – Krasiczyn
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-83985