Flexural test of concrete elements bonded with Polymer Flexible Joint: experimental and numerical analysis
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
Fib 2018 : Better, Smarter, Stronger : proceedings for the 2018 fib Congress held in Melbourne, Australia, October 7-11, 2018 : extended abstracts and keynotes
Data publikacji
2018
ISBN
978-1-877040-14-6
Wydawca
Fédération internationale du béton (fib)
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Flexural test of concrete elements bonded with Polymer Flexible Joint: experimental and numerical analysis
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
718-719
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.2
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
5th International fib Congress "Better, Smarter, Stronger"
Początek konferencji
2018-10-07
Koniec konferencji
2018-10-11
Lokalizacja konferencji
Melbourne
Kraj konferencji
AU
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-84600