Analysis of the impact of modification of cold crucible design on the efficiency of the cold crucible induction furnace
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej (Politechnika Śląska)
Książka
Tytuł książki
8th International Scientific Colloquium on Modelling for Materials Processing, Riga, Latvia, 21-22 September 2017
Data publikacji
2018
ISBN
Wydawca
Institute of Physics Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Analysis of the impact of modification of cold crucible design on the efficiency of the cold crucible induction furnace
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
1-7
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
8th International Scientific Colloquium on Modelling for Materials Processing
Początek konferencji
2017-09-21
Koniec konferencji
2017-09-22
Lokalizacja konferencji
Riga
Kraj konferencji
LV
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0000124932
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych