Carbon nanotube fibers doped with iron via Fenton reaction
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Śląska)
Książka
Tytuł książki
Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high energy physics experiments 2018, 3-10 June 2018, Wilga, Poland
Data publikacji
2018
ISBN
978-151062203-6
Wydawca
SPIE
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Carbon nanotube fibers doped with iron via Fenton reaction
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
art. no. 108084I
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Pozostali autorzy
+ 5
Słowa kluczowe
en
carbon nanotubes
CNT films
Fenton reaction
iron doping
pl
nanorurki węglowe
warstwy CNT
reakcja Fentona
domieszkowanie żelaza
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high energy physics experiments 2018
Początek konferencji
2018-06-03
Koniec konferencji
2018-06-10
Lokalizacja konferencji
Wilga
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0000127132
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych