Increasing load-bearing capacity of bridge structures by reducing cover thickness as a result of changing cement type
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa (Politechnika Śląska)
Książka
Tytuł książki
International Conference on Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures : AMCM'2017, Gliwice, June 5-7, 2017
Data publikacji
2017
ISBN
Wydawca
Elsevier
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Increasing load-bearing capacity of bridge structures by reducing cover thickness as a result of changing cement type
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
417-422
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
en
cover
load-bearing capacity
diffusion coefficient
durability
beam bridge structure
pl
pokrywa
podporność
współczynnik dyfuzji
trwałość
konstrukcja mostu belkowego
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
AMCM'2017
Nazwa konferencji
International Conference on Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures
Początek konferencji
2017-06-05
Koniec konferencji
2017-06-07
Lokalizacja konferencji
Gliwice
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0000117140
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych