Konstrukcje drewniano-kompozytowe
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie : budownictwo ogólne, XXXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 5-8 marca 2019 roku. T. 2, Wykłady
Data publikacji
2019
ISBN
9788395334313
Wydawca
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku-Białej
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Konstrukcje drewniano-kompozytowe
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
411-452
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
3,0
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
wzmacnianie
konstrukcja drewniana
naprawa
FRP
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji
Początek konferencji
2019-03-05
Koniec konferencji
2019-03-08
Lokalizacja konferencji
Szczyrk
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000220224