PRECYZYJNE BOMBY SZYBUJĄCE WYSTĘPUJĄCE W UZBROJENIU ORAZ KIERUNKI ICH ROZWOJU
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski, angielski
Czasopismo
Problemy Techniki Uzbrojenia (6pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-3801
EISSN
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
4/2018
Strony od-do
61-78
Numer tomu
148
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
polski
lotnictwo, uzbrojenie lotnicze, uzbrojenie artyleryjskie, technika rakietowa, bomba ślizgowa
angielski
air forces, aircraft weapon systems, artillery ordnance, rocket (missile) technique, gliding bomb
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono przegląd stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych bomb szybujących. Bardziej szczegółowo potraktowano rodzaje bomb, które są lub były intensywnie użytkowane przez siły powietrzne, w tym były wykorzystywane w konfliktach zbrojnych. Uwzględniono także dostępne autorom modele i prototypy bomb przewidziane do wprowadzenia do uzbrojenia w najbliższych latach. Uzyskane w trakcie opracowania publikacji zbiory danych pozwoliły m.in. określić aktualną strategię oraz priorytety walki z przeciwnikiem. Przedstawiono propozycję nowoczesnego sposobu wykorzystania bomby szybującej do efektywnego (także pod względem ekonomicznym) ataku na przewidywanym polu walki. Przedstawione rozwiązanie pokazuje ciągłe powstawanie nowego typu uzbrojenia gwarantując przy tym niski koszt, wysoką skuteczność oraz jak najmniejsze ryzyko dla obsługującego system personelu wojskowego.
Język
angielski
Treść
Some designs of gliding bombs are reviewed in the paper. The types of bombs which have been intensely used by the air forces, especially those used in military conflicts, are presented in more detailed way. Moreover the models and prototypes of bombs accessible for authors and planned to enter into the inventory of the ordnance in the near future are considered. Data bases prepared at elaboration of the paper allowed above all to identify current strategy and priorities for engaging an enemy. Additionally the paper presents an option for modern use of gliding bombs to effective attacks (including also economical aspects) on predicted battlefield. Presented solution illustrates a continuous process of creation of a new type of ordnance which provides high efficiency at low costs and low level of risk for the military personnel servicing the system.
Cechy publikacji
artykuł przeglądowy
Inne
System-identifier
PX-5cd276bed5de859588496eca
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych