ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH ZABURZEŃ POCZĄTKOWYCH NA ROZRZUT WSZERZ NADDŹWIĘKOWEGO POCISKU MOŹDZIERZOWEGO
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski, angielski
Czasopismo
Problemy Techniki Uzbrojenia (6pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-3801
EISSN
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
4/2018
Strony od-do
43-60
Numer tomu
148
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
naddźwiękowy pocisk moździerzowy, balistyka zewnętrzna, rozrzut
angielski
supersonic mortar projectile, external ballistic, scattering
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W pracy przeprowadzono analizę wpływu wybranych zaburzeń początkowych na rozrzut wszerz naddźwiękowego pocisku moździerzowego powstałego w ramach programu RAK AMUNICJA. W pierwszej części pracy wytypowano czynniki mogące mieć wpływ na rozrzut wszerz pocisków moździerzowych. Analizowano wpływ parametrów takich jak: początkowa prędkość poprzeczna pocisku, początkowy kąt odchylenia pocisku, początkowa prędkość kątowa odchylenia pocisku oraz krótkotrwały podmuch wiatru poprzecznego. Następnie oszacowano możliwe wartości zaburzeń tych parametrów i wykonano dla tych wartości obliczenia przy prędkości początkowej v0=500 m/s. Obliczenia prowadzono za pomocą modelu lotu o pięciu stopniach swobody opracowanego dla pocisków moździerzowych. Wyniki obliczeń porównano z rezultatami uzyskanymi analitycznie za pomocą wzoru opisującego wartość podrzutu aerodynamicznego przedstawionego w literaturze. W końcowej części pracy przedstawiono wnioski.
Język
angielski
Treść
Influence of selected initial disturbances into the lateral dispersion of a supersonic mortar projectile, developed in the frame of RAK MUNITIONS program, is analysed in the paper. In the first part of the paper some factors which may influence the lateral dispersion of mortar projectiles are indicated. Such parameters of the projectile as initial lateral velocity, initial angle of yaw and initial velocity of the yaw angle, and an unexpected lateral gust of wind were analysed. In the next step the possible values of disturbances for these parameters were estimated to perform the calculations for these values at the muzzle velocity of v0=500 m/s. The calculations were performed by using a model of flight with five degrees of freedom which was developed for the mortar projectiles. The results of calculations were compared with the analytical results received with a relation presented in the literature for values of aerodynamic jump. The conclusions are presented in the final part of the paper.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5cd27211d5de859588496df4
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych