Anisotropic slip activation via homogeneous dislocation nucleation in ZrB2 ceramic grains during nanoindentation
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Scripta Materialia (35pkt w roku publikacji)
ISSN
1359-6462
EISSN
Wydawca
Elsevier Ltd
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
89-93
Numer tomu
152
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
en
ultra-high temperature ceramics UHTC
dislocation nucleation
nanoindentation pop-in
critical resolved shear stress
orientation dependence
ZrB2
pl
ceramika wysokotopliwa UHTC
zarodkowanie dyslokacji
nanoindentacja pop-in
krytyczne naprężenie styczne
zależność orientacji
ZrB2
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Streszczenia
Język
en
Treść
Anisotropic dislocation nucleation of differently oriented zirconium diboride (ZrB2) grains in a polycrystalline ZrB2-based ceramic composite was investigated during nanoindentation with a Berkovich tip. Based on the Hertzian stress analysis of the measured strain bursts, the critical resolved shear stresses for slip systems of {1010}<1120>, {1010}[0001] and {1010}<1123> types were determined. Homogeneous dislocation nucleation was revealed with near theoretical critical resolved shear stress (~35 GPa) for each slip system. The analysis of the orientation dependence of the calculated maximal resolved shear stress values inferred anisotropic dislocation nucleation in ZrB2 grains with single and simultaneous activation of the investigated slip systems.
Cechy publikacji
original-article
others-citable
Inne
System-identifier
1910
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych