Edukacja uczniów z niepełnosprawnością wzroku w Polsce – szanse, zagrożenia, wyzwania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Pedagogicznych (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Możliwości i ograniczenia edukacji inkluzyjnej. Egzemplifikacje
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-7051-875-2
Wydawca
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Edukacja uczniów z niepełnosprawnością wzroku w Polsce – szanse, zagrożenia, wyzwania
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
39-53
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
APS39d975fb3faa47568d0ba0db8c3fcd6c