Analiza cech społeczno-demograficznych wiktymizowanych nieletnich nieprzystosowanych społecznie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Pedagogicznych (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Możliwości i ograniczenia edukacji inkluzyjnej. Egzemplifikacje
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-7051-875-2
Wydawca
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Analiza cech społeczno-demograficznych wiktymizowanych nieletnich nieprzystosowanych społecznie
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
111-122
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
APS36cea0d6016e487b85345ff3eba7d086