Alternatywne sposoby wytwarzania elementów żurawi przyczepowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-7661
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
3
Strony od-do
24-27
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
PL
Treść
W procesie konstruowania żurawia przyczepowego uwzględnia się możliwości technologiczne zakładu produkcyjnego. Przeprowadzony proces optymalizacji poszczególnych elementów ze względu na wytrzymałość lub koszty wytwarzania może wskazać alternatywne sposoby wykonania. W artykule poddano analizie technologicznej ramię wysuwane wysięgnika Wskazano na możliwość wykorzystania standardowych elementów hutniczych w procesie jego wytwarzania. W przypadku zaczepu chwytaka rotatora wskazano na możliwość zastosowania gotowych chwytaków lub zmianę półfabrykatu skutkującą zwiększeniem wytrzymałości elementu.
Język
EN
Treść
The process of constructing a trailer crane takes into account the technological capabilities of the production plant. The optimization process of individual components due to their strength or production costs may indicate alternative methods of implementation. In the article, the extension arm of the jib was analyzed. The possibility of using standard metallurgical elements in the process of its production was indicated. In the case of hitching the rotator gripper, it was indicated the possibility of using ready grippers or changing the blank resulting in increased strength of the element.
Inne
System-identifier
31512