Analiza chropowatości powierzchni ukształtowanej wybranymi metodami w aspekcie zdolności utrzymania oleju w procesie tarcia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE (3pkt w roku publikacji)
ISSN
1895-6408
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
9-10
Strony od-do
39-42
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono wpływ sposobu obróbki na parametry chropowatości powierzchni. Analizowanymi parametrami były Rvk (zredukowana głębokość wgłębienia) oraz Rsk (współczynnik asymetrii profilu), które pozwalają na ocenę zdolności retencji środka smarnego. Przeprowadzona została również analiza statystyczna, pozwalająca na ocenę korelacji pomiędzy badanymi parametrami chropowatości. Stwierdzono, że sposób przeprowadzonej obróbki wpływa na parametry Rvk i Rsk oraz że są one również od siebie zależne.
Język
EN
Treść
The paper investigates the effect of the applied methods of machining on the roughness parameters. Two roughness parameters were investigated: the reduced valley depth Rvk and the skewness Rsk, which allow for the assessment of lubricant retention capacity. A statistical analysis was carried out to estimate the correlation between the investigated roughness parameters. It has been found that the employed machining methods affect the parameters Rvk and Rsk and that these parameters are also interdependent.
Inne
System-identifier
31784