Badania wpływu podwyższonych prędkości skrawania w procesie frezowania stopu tytanu na moment skrawania i siłę bierną
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE (3pkt w roku publikacji)
ISSN
1895-6408
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
7-8
Strony od-do
16-20
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu prędkości skrawania, z uwzględnieniem zakresu prędkości o podwyższonych wartościach, narzędziami składanymi na moment skrawania oraz siłę bierną w procesie frezowania stopu tytanu Ti6Al4V. Eksperyment przeprowadzono na pionowym centrum obróbkowym Avia VMC800HS. Do badań wykorzystano siłomierz Kistler 9125A. Wykazano znaczący wpływ wartości zużycia ostrza i prędkości skrawania na wartość siły biernej i momentu skrawania.
Język
EN
Treść
The paper reports the results of the study investigating the effect of cutting speed, including a range of increased speed values, on the cutting torque and axial force in the milling of Ti6Al4V titanium alloy. The experiment was performed on the Avia VMC800HS vertical machining center and the 9125A Kistler dynamometer was used in the tests. The results demonstrate that the degree of tool wear and the applied cutting speed have a significant effect on the value of axial force and cutting torque.
Inne
System-identifier
32832