Automatic packing approach of mixed particles for DEM simulation of silo discharging process
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
PROCEEDINGS International Interdisciplinary PHD Workshop 2017
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-7283-858-2
Wydawca
Lodz Univ. of Technol. Press
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Automatic packing approach of mixed particles for DEM simulation of silo discharging process
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
366-371
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
PROCEEDINGS International Interdisciplinary PHD Workshop 2017
Początek konferencji
2017-09-09
Koniec konferencji
2017-09-11
Lokalizacja konferencji
Łódź
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
107661