Ocena uszkodzenia narządowego i naczyniowego u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym.
PBN-AR
Instytucja
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Standardy Medyczne Pediatria (8pkt w roku publikacji)
ISSN
2080-5438
EISSN
Wydawca
Media-Press Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
6
Strony od-do
941-956
Numer tomu
15
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
target organ damage
isolated systolic hypertension
central systolic blood pressure
spurious hypertension
pl
uszkodzenie narządowe
izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze
centralne skurczowe nadciśnienie tętnicze
centralne skurczowe ciśnienie tętnicze
rzekome nadciśnienie tętnicze
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono aktualnie dostępne metody oceny uszkodzenia narządowego i naczyniowego u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym (NT). Uwzględniono zarówno badania uznane przez polskie i europejskie towarzystwa naukowe [Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (European Society of Hypertension, ESH)], takie jak echokardiogra&a, ocena dna oka i ocena albuminurii, jak i badania opcjonalne (ocenę grubości kompleksu błona wewnętrzna − błona środkowa tętnic szyjnych wspólnych i pomiar prędkości fali tętna). Przedstawiono również dowody na użyteczność pomiaru centralnego skurczowego ciśnienia tętniczego w trakcie diagnostyki NT, zwłaszcza u adolescentów. Omówiono ponadto problem rzekomego NT i przeanalizowano wyniki opublikowanych do tej pory nielicznych badań poświęconych temu zagadnieniu.
Język
angielski
Treść
The article presents currently available methods of hypertensive target organ damage assessment in children and adolescents with hypertension. It includes both examinations recognized by Polish and European societies (Polish Society of Arterial Hypertension, European Society of Hypertension), such as echocardiography, eye fundus assessment and albuminuria assessment, as well as tests considered as optional (carotid intima-media thickness and pulse wave velocity measurements). The paper also presents evidence of the usefulness of measuring central systolic blood pressure during the diagnosis of hypertension, especially in adolescents. The problem of spurious hypertension was also discussed and the results of the few studies published so far on this subject were analyzed.
Cechy publikacji
review-article
Inne
System-identifier
0000017890