Zalecenia Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży.
PBN-AR
Instytucja
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Standardy Medyczne Pediatria
ISSN
2080-5438
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
1
Strony od-do
8-39
Numer tomu
16
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
arterial hypertension
children
adolescents
newborns
recommendations
pl
nadciśnienie tętnicze
dzieci
młodzież
noworodki
rekomendacje
Streszczenia
Język
polski
Treść
Prezentowane zalecenia są rozszerzoną i uaktualnioną wersją zaleceń pediatrycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) opublikowanych w 2015 r. Od tego czasu ukazały się nowe opracowania wprowadzające między innymi nową klasyƒkację nadciśnienia tętniczego, nowe zasady postępowania w grupach ryzyka oraz metody oceny uszkodzenia narządowego. W prezentowanych, zaktualizowanych zaleceniach pediatrycznych PTNT uwzględniono zmiany zawarte w zaleceniach pediatrycznych European Society of Hypertension z 2016 r. i wcześniej opublikowane jako Rekomendacje Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Dyskusji poddano również zmiany wprowadzone w opublikowanych w 2017 r. zaleceniach American Academy of Pediatrics. W obecnej wersji dodano informacje epidemiologiczne dotyczące występowania i zapadalności na nadciśnienie tętnicze w wieku rozwojowym, uaktualniono deƒnicje poszczególnych stadiów nadciśnienia tętniczego, przedyskutowano problemy interpretacyjne wartości ciśnienia tętniczego, zmodyƒ- kowano podrozdziały dotyczące diagnostyki i oceny uszkodzenia narządowego, zasad diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego u dzieci z cukrzycą, z przewlekłą chorobą nerek oraz podrozdział o trudnościach diagnostycznych i terapeutycznych z ustaleniem docelowych wartości ciśnienia tętniczego. Ponadto uwzględniono zasady wczesnej diagnostyki nadciśnienia tętniczego w opiece powypisowej u dzieci urodzonych do 33 tygodnia ciąży.
Język
angielski
Treść
Presented recommendations are an extended and actualized version of pediatric recommendations of Polish Society of Hypertension published in 2015. Since then, new studies have appeared on this subject, introducing a new classiƒcation of hypertension, newly described principles of management in risk groups and methods of assessing hypertensive target organ damage. The presented updated recommendations included changes introduced in the 2016 European Society of Hypertension recommendation and Recommendations of Children’s Memorial Health Institute in Warsaw. Recently published guidelines of American Academy of Pediatrics have been also discussed. In the presented issue of guidelines, epidemiological information on the occurrence and incidence of hypertension in developmental age was added and classification of blood pressure values was updated. Subchapters on diagnosis and organ damage assessment, principles of diagnosis and treatment of hypertension in children with diabetes, chronic kidney disease and a subsection discussing diagnostic and therapeutic di%culties with setting blood pressure targets were revised. In addition, the principles of early diagnosis of arterial hypertension in post-hospital care in children born up to 33 weeks of gestational age and published in 2018 as recommendations of the Polish Neonatal Society have been also taken into account.
Cechy publikacji
review-article
Inne
System-identifier
0000018167