Zalecenia Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży.
PBN-AR
Instytucja
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce
ISSN
2450-0526
EISSN
2450-1719
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1
Strony od-do
9-40
Numer tomu
4
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
nadciśnienie tętnicze
dzieci
młodzież
noworodki
rekomendacje
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Prezentowane zalecenia są rozszerzoną i uaktualnioną wersją zaleceń pediatrycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) opublikowanych w 2015 roku. Od tego czasu ukazały się nowe opracowania wprowadzające między innymi nową klasyfikację nadciśnienia tętniczego, nowe zasady postępowania w grupach ryzyka oraz metody oceny uszkodzenia narządowego. W prezentowanych, zaktualizowanych zaleceniach pediatrycznych PTNT uwzględniono zmiany wprowadzone w zaleceniach pediatrycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH, European Society of Hypertension) z 2016 roku i wcześniej opublikowane jako rekomendacje Instytutu „Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) w Warszawie. Omówiono również zmiany wprowadzone w opublikowanych w 2017 roku zaleceniach American Academy of Pediatrics. W obecnej wersji dodano informacje epidemiologiczne dotyczące występowania i zapadalności na nadciśnienie tętnicze w wieku rozwojowym, uaktualniono definicje poszczególnych stadiów nadciśnienia tętniczego, przedyskutowano problemy interpretacyjne wartości ciśnienia tętniczego, zmodyfikowano podrozdziały dotyczące diagnostyki i oceny uszkodzenia narządowego, zasady diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego u dzieci z cukrzycą, z przewlekłą chorobą nerek oraz podrozdział omawiający trudności diagnostyczne i terapeutyczne z ustaleniem docelowych wartości ciśnienia tętniczego. Uwzględniono zasady wczesnej diagnostyki nadciśnienia tętniczego w opiece powypisowej u dzieci urodzonych do 33. tygodnia ciąży.
Cechy publikacji
review-article
Inne
System-identifier
0000017685