Analysis of dynamic external loads to Haul Truck machine subsystems during operation in a deep underground mine
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Mining goes digital : Proceedings of the 39th International Symposium "Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry" (APCOM 2019), June 4-6, 2019, Wroclaw, Poland
Data publikacji
2019
ISBN
9780367336042
Wydawca
CRC Press/Balkema
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Analysis of dynamic external loads to Haul Truck machine subsystems during operation in a deep underground mine
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
515-524
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
pol
maszyny górnicze
analiza wielowymiarowa
obciążenia dynamiczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
APCOM 2019
Nazwa konferencji
39th International Symposium "Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry"
Początek konferencji
2019-06-04
Koniec konferencji
2019-06-06
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000221536
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych