Analiza kosztów i korzyści w ochronie środowiska
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
AURA
ISSN
0137-3668
EISSN
2449-9927
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
11/2016
Strony od-do
22-23
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Tylko z pozoru analiza kosztów i korzyści stanowi oczywistą procedurę identyfikowania rozwiązań najlepiej zaspokajających społeczne potrzeby. W rzeczywistości oparta jest na wielu bynajmniej nieoczywistych przesłankach. Przede wszystkim ma charakter lokalny, przez co ekonomiści rozumieją zawężenie jej oceny tylko do drobnych zmian, tj. takich, które nie powodują zasadniczego porzucenia jakiejś wyjściowej sytuacji. Ponadto posługuje się bardzo rozbudowaną metodologią obliczania kosztów i korzyści, a zwłaszcza "oczyszczania" ich z podatków i dotacji. Pozwala wreszcie na odideologizowanie debaty ekonomicznej i porzucenie argumentów o "awansie cywilizacyjnym" lub tworzeniu "koła zamachowego", mającego rzekomo zapewnić gospodarce dynamiczny rozwój. Zamiast tego, systematycznie identyfikuje dodatnie i ujemne konsekwencje podejmowanych decyzji gospodarczych.
Język
en
Treść
Cost Benefit Analysis appears to be an obvious "common sense" procedure to identify the solutions that best meet social expectations. In reality, it is based on a number of controversial assumptions. First of all, economists emphasize its local character, i.e. its adequacy for assessing only small changes: slight modifications that do not imply any radical departure from the original situation. What is more, it uses an elaborate methodology to estimate the costs and benefits, and to free these from taxes and subsidies. Finally, the analysis allows to abandon ideological arguments based on the concepts of "advancing progressive objectives" or "providing economy with a flywheel", which are supposed to help embark on a growth trajectory. Instead, it systematically reviews both positive and negative consequences of economic decisions.
Cechy publikacji
Ochrona środowiska – dziedzina nauk chemicznych
Ochrona środowiska – dziedzina nauk biologicznych
Environmental protection – field of chemical sciences
Environmental protection – field of biological sciences
discipline:Ekonomia
discipline:Economics
Popular science/scholarly article
Artykuł popularnonaukowy
Inne
System-identifier
PBN-R:756667