Czy studentów ekonomii uczyć o trwałym rozwoju?
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
AURA
ISSN
0137-3668
EISSN
2449-9927
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
Strony od-do
14-15
Numer tomu
6/2019
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Odpowiedź na pytanie jest twierdząca. Pojęcie trwałości jest bardzo modne i bywa nadużywane. Wskazane są liczne przykłady niefrasobliwego posługiwania się nim. Jednak – paradoksalnie – owe kontrowersyjne przypadki użycia tego pojęcia stanowią dobry punkt wyjścia, aby wyjaśnić, na czym polega trwałość i jak dbać o jej rzeczywiste osiągnięcie. Studenci ekonomii są predestynowani do tego, żeby umieć badać długookresowe skutki decyzji gospodarczych oraz identyfikować takie, których powtarzanie jest korzystne.
Język
en
Treść
The answer to this question is positive. The concept of sustainability is very fashionable, but it has been overused. There are numerous instances where its application is not justified. Paradoxically, however, studying such controversial uses serves as a good starting point for elucidating what sustainability means and how it can be achieved. Students of economics are expected to analyse the long-term consequences of economic decisions and to identify those which can be replicated to the benefit of society.
Cechy publikacji
Ochrona środowiska – dziedzina nauk chemicznych
Ochrona środowiska – dziedzina nauk biologicznych
Environmental protection – field of chemical sciences
Environmental protection – field of biological sciences
discipline:Ekonomia
discipline:Economics
Popular science/scholarly article
Artykuł popularnonaukowy
Inne
System-identifier
PBN-R:916449