Komunikować dla integracji. Wprowadzenie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologiczny (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach
Data publikacji
2018
ISBN
9788380904774
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Komunikować dla integracji. Wprowadzenie
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
9-20
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
nauki o mediach
teologia środków społecznego przekazu
teologia mediów
wartości w komunikowaniu
etyka mediów
dziennikarstwo
Streszczenia
Język
pl
Treść
W rozważaniach nad rozwojem badań w niedawno powstałej dyscyplinie "nauki o mediach", jak i w dyskusji o możliwości dalszego rozwoju badań w zakresie teologii środków społecznego przekazu jest pytanie o korzyści wynikające z ich współpracy, gdyż wspólnie tworzą oryginalny paradygmat badawczy w zakresie nauk o komunikowaniu. Taka synergia motywuje do dalszego rozwoju badań nad rolą mediów masowych oraz społecznych środków przekazu prowadzonych także z perspektywy komunikowania wartości chrześcijańskich wyrastających z szacunku dla każdego człowieka i promowania jego godności.
Język
en
Treść
While considering the progress of research in the recently developed discipline of "media studies", as well as in the discussion about the possibility of further development of research in the theology of social communication means - the question is about the benefits of their cooperation, because together they create an original research paradigm in the field of communication science. Such synergy motivates further development of research on the role of mass and social media, also from the perspective of communicating Christian values that grow out of respect for every human being and promotion of man dignity.
Cechy publikacji
discipline:Nauki o mediach
discipline:Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
discipline:Media studies
discipline:Science of cognition and social communication
Introduction/Preface
Wstęp/Przedmowa
Wstęp/Wprowadzenie/Przedmowa
Inne
System-identifier
PBN-R:891652