Brak decyzji uprawniającej a ważność umowy w działalności gospodarczej (obszar zamówień publicznych)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (Uniwersytet Wrocławski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji (9pkt w roku publikacji)
ISSN
0137-1134
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
533 - 546
Numer tomu
114
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
decision
contract
validity of a legal action
pl
decyzja uprawniająca
umowa
ważność czynności prawnej
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
In the case of public procurement, the non-possession of the required decision by the contractor by the law and the terms of the proceedings results in the exclusion of the contractor from the award procedure and rejection of its off er. In this case, the public contract is not concluded. Public procurement are contracts concluded in conditions where it is diffi cult to talk about the implementation of the principle of freedom of contract. It remains to be determined what eff ect would be caused by the lack, on the part of the contractor, of the empowerment decisions required by law, if the contract were concluded under conditions of freedom of contract.
Język
pl
Treść
W wypadku zamówień publicznych nieposiadanie przez wykonawcę wymaganej prawem i warunkami postępowania decyzji uprawniającej powoduje wykluczenie go z postępowania o udzielenie zamówienia oraz skutkuje odrzuceniem jego oferty. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Zamówienia publiczne to umowy zawierane w warunkach, w których trudno mówić o realizacji zasady swobody umów. Pozostaje do ustalenia, jaki skutek wywołałby brak po stronie wykonawcy wymaganych prawem decyzji uprawniających, gdyby kontrakt był zawierany w warunkach swobody umów.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
2018PAE232795
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych