Some remarks on enactments of local law in matters concerning the protection of the environment
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (Uniwersytet Wrocławski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych
ISSN
2543-6732
EISSN
Wydawca
Uczelnia Jana Wyżykowskiego
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
11
Strony od-do
37-46
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
prawo ochrony środowiska
akty prawa miejscowego
en
environment protection law
enactments of local law
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule podjęto próbę analizy aktów prawa miejscowego jako prawnej formy działania administracji w  ochronie środowiska. Autorzy zwracają uwagę na podstawy prawne stanowienia aktów prawa miejscowego, formy aktów oraz organy uprawnione do ich wydawania. Akty prawa miejscowego dają możliwość dostosowania prawa powszechnie obowiązującego do szczególnych i co ważne często zmiennych warunków lokalnych, co nie pozostaje bez znaczenia szczególnie dla ochrony środowiska.
Język
en
Treść
The paper is an attempt to analyse enactments of local law as a legal form of administrative activity in the field of protection of the environment. The author points to the legal basis for issuing enactments of local law, the forms of these enactments, and the bodies authorised to issue them. Enactments of local law provide the possibility of adapting the universally binding law to particular and, importantly, often changing local conditions, which is essential for the protection of the environment.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
2019PAE233644