Properties of fulvic acids extracted by two different methods
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
19th International Conference of Humic Substances and their Contribution to the Climate Change Mitigation, 16-21 September 2018, Albena Resort, Bulgaria : book of abstracts
Data publikacji
2018
ISBN
978-619-90189-3-4
Wydawca
Bulgarian Humic Substances Society
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Properties of fulvic acids extracted by two different methods
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
126-127
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
19th International Conference of Humic Substances and Their Contribution to the Climate Change Mitigation
Początek konferencji
2018-09-16
Koniec konferencji
2018-09-21
Lokalizacja konferencji
Albena
Kraj konferencji
BG
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-82047