Architektura rynku obligacji komunalnych w Polsce w świetle obowiązujących przepisów prawa
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (Uniwersytet Łódzki)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Finanse Komunalne
ISSN
1232-0307
EISSN
Wydawca
Wolters Kluwer SA
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
3 (242)
Strony od-do
16 - 32
Numer tomu
-
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
angielski
municypal bonds
income bond
Catalyst market
local authority units
polski
obligacje komunalne
Obligacje przychodowe
rynek Catalyst
władze lokalne
Streszczenia
Język
polski
Treść
Jednostki samorządu terytorialnego należą do jednych z podmiotów uprawnionych do emisji obligacji. Instrument ten najczęściej wykorzystywany jest do finansowania zadań o charakterze inwestycyjnym. Pomimo licznych korzyści płynących z emisji obligacji, samorządowy rynek papierów wartościowych w Polsce należy uznać za marginalny. Zmiany w ustawie o obligacjach wprowadzone w 2015 r. miały na celu stworzenie uwarunkowań sprzyjających rozwojowi instrumentu. W artykule przedstawiono rynek obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2010–2017 w odniesieniu do obowiązujących regulacji prawnych z uwzględnieniem rynku Catalyst oraz rynku obligacji przychodowych. Choć zainteresowanie obligacjami w polskich samorządach wciąż rośnie, zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, to jednak pozostają one niewielkim segmentem rynku pozaskarbowych papierów wartościowych. Zmiany w regulacjach prawnych związane z możliwością emisji obligacji przychodowych oraz utworzenie platformy giełdowej Catalyst nie przyczyniły się do spektakularnego rozwoju samorządowego rynku papierów wartościowych.
Inne
System-identifier
0000085798