"Let the race die out": a strange case of trans-/post-humans in Mary Bradley Lane‘s feminist utopia Mizora: a prophecy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Gdański)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Roczniki humanistyczne (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0035-7707
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
11 spec. issue
Strony od-do
29-43
Numer tomu
66
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
utopia feministyczna
postczłowiek
Mizora
en
feminist utopia
posthuman
Mizora
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Opracowania krytyczne dziewiętnastowiecznej utopii autorstwa Mary Bradley Lane, pt. Mizora: A Prophecy, która weszła do kanonu utopii feministycznych zaraz po jej wznowieniu w 1975, dość jednomyślnie zakładają, iż aseksualna podziemna rasa Mizoran należy do gatunku homo sapiens. „Blond piękności” postrzegane przez narratorkę — gościa z carskiej Rosji i przyjaciółkę polskich powstańców — jako kobiety reprezentujące wyższą cywilizację, i tylko sporadycznie jako istoty baśniowe, uznawane są przez krytyków za typowe postaci feministycznych utopii. Poddając w wątpliwość genderyfikację obecną zarówno w narratorskim jak i krytycznym dyskursie, artykuł stawia tezę, że status Mizoran poczętych w laboratoriach naukowych tysiące lat temu waha się między transhumanistycznym a poshumanistycznym.
Język
en
Treść
The prevailing criticism of Mary Bradley Lane’s Mizora: A Prophecy, a 19th-century utopia that entered the feminist literary canon after it was reissued by Greg Press in 1975, relatively unanimously assumes that the a sexual subterranean race of the Mizorans represents homo sapiens. Perceived by the narrator - a visitor from Tsarist Russia and a friend to Polish insurrectionists — as women representing an advanced civilization, and only sporadically as fairies, the race of “blonde beauties” is believed to be typical of feminist utopias. Undermining genderification present in the narratorial as well as critical discourse, the article will claim that the status of Mizorans, the race spawned by scientists thousands of years ago, wavers between transhuman and posthuman.
Inne
System-identifier
UOG38ffdb8bda284387b0326da723a8b538
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych