Assessment of risks connected with economic activity in the SME sector
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Gdański)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Współczesna Gospodarka (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2082-677X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
4
Strony od-do
63-70
Numer tomu
9
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
pl
ryzyko
zagrożenia
ocena ryzyka
sektor MŚP
en
risk
threats
risk assessment
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest ocena poziomu poczucia bezpieczeństwa osób pracujących w sektorze MŚP. Opisane badania obejmowały identyfikację źródeł zagrożenia, ocenę ich wielkości oraz ocenę poczucia zabezpieczenia przed skutkami materializacji tych, że zagrożeń. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców pracujących w małych i średnich organizacjach gospodarczych na terenie Polski. W celu syntetycznej prezentacji wyników zaproponowano definicję współczynnika dyskomfortu. Wykazano że wielkość tego współczynnika w okresie badanym zdecydowanie maleje. Wynik ten zinterpretowano jako jedno ze źródeł będących przyczyną wzrostu wydajności pracy.
Język
en
Treść
The aim of this article is to assess the level of security enjoyed by business owners operating in the SME sector. The present research identifies the sources and extent of risk, while also gauging the sense of security against the effects of this risk. The research was conducted on a representative sample of entrepreneurs operating small and medium-sized business organizations in Poland. In order to present the results synthetically, a definition of discomfort coefficient was formulated. It has been shown that the value of that coefficient decreased strongly during the considered period. This result was interpreted as one of the causes of the increase in work efficiency.
Inne
System-identifier
UOGe8695d78fdf54d79b56da4b882717d12
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych