Directions of tariff and ticket integration of public transport in the metropolitan area Gdańsk-Gdynia-Sopot the Pomeranian voivodeship
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Gdański)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0208-4821
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Gdanski
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
155-165
Numer tomu
76
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
public transport
integration
tariff and ticket offer
Gdańsk-Gdynia-Sopot metropolis
Pomeranian Voivodeship
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
In the process of urban and regional public transport integration in the urbanized areas, the tariff and ticket integration is of fundamental importance, despite the fact that the price is not perceived as the basic transport postulate deciding on the choice of the way of moving. Public authorities of cities located in the metropolis Gdańsk-Gdynia-Sopot and the Pomeranian voivodeship have been undertaking attempts to integrate this transport for almost 30 years, so far without the desired results. This article presents general assumptions of tariff and ticket integration of urban and regional public transport, previous processes of integration of this transport in the Tri-City metropolis and the Pomeranian voivodship, as well as necessary directions of its tariff and ticket integration in this area in order to provide attractive transport offer.
Inne
System-identifier
UOG50b156804075425fbbfd7514c9366776