Commuting to places of work and study in the light of marketing research results with particular emphasis on Gdynia in Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Gdański)
Książka
Tytuł książki
Challenges of urban mobility, transport companies and systems: 2018 TranSopot Conference
Data publikacji
2019
ISBN
978-3-030-17742-3
Wydawca
Springer International Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Commuting to places of work and study in the light of marketing research results with particular emphasis on Gdynia in Poland
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
47-60
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.2
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
en
urban transport
travel behaviour
marketing research
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
TranSopot 2018
Nazwa konferencji
TranSopot Conference on Transport Development Challenges in the Twenty-First Century
Początek konferencji
2018-05-28
Koniec konferencji
2018-05-30
Lokalizacja konferencji
Sopot
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
As part of research into the demand for urban transport services, special attention is paid to the demand resulting from the implementation of transport needs of an obligatory nature, such as commuting to places of work and study. The research on commuting to places of work and study are carried on in different countries. Noteworthy is the example of Great Britain and Poland. The article presents the methodology of research on commuting to places of work and study as well as the results of research from 2000, 2008 and 2015 carried on in Gdynia. These changes in commuting to places of work and study are significant, since the travel time both to places of work and study has increased. The main mode of travel to work has become the use of own car, instead of travelling by public transport. This is one of the basic conclusions from the analysis carried on in the article.
Inne
System-identifier
UOG58ee2467c66d4375a2d5fd7c2b928a3f
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych