Analysis of attitude differences of professional drivers in light of occupational change intention
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Gdański)
Książka
Tytuł książki
Challenges of urban mobility, transport companies and systems: 2018 TranSopot Conference
Data publikacji
2019
ISBN
978-3-030-17742-3
Wydawca
Springer International Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Analysis of attitude differences of professional drivers in light of occupational change intention
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
233-245
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
professional behaviour
occupational change attitudes
professional driver
road transport
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
TranSopot 2018
Nazwa konferencji
TranSopot Conference on Transport Development Challenges in the Twenty-First Century
Początek konferencji
2018-05-28
Koniec konferencji
2018-05-30
Lokalizacja konferencji
Sopot
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
The chapter presents the results of the research on professional drivers in the context of their professional behaviour. Based on a development of the Ajzen’s Theory of Planned Behaviour, a questionnaire is constructed, in which four groups of variables which shape the drivers’ professional behaviour are analysed. The research sample consists of 120 professional drivers. Collected data undergo the validity and reliability analysis in order to identify the latent attitudes. The results indicate that there are a number of latent attitudes in every group of variables. A proper questionnaire can then be used in further research on the relations between the attitudes and the professional behaviour.
Inne
System-identifier
UOG9eba38705945458ea71cfc12a150d703
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych