Ewaluacja testu uwagi słuchowej u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po zastosowaniu terapii dźwiękowej
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Niepełnopsprawność Dyskursy Pedagogiki Specjalnej (11pkt w roku publikacji)
ISSN
2080-9476
EISSN
2544-0519
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
29
Strony od-do
132-147
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
uwaga słuchowa,
test uwagi słuchowej,
metoda Tomatisa
Streszczenia
Język
polski
Treść
Zaburzenia uwagi słuchowej manifestujące się deficytami w zakresie opracowywania i percepcji informacji akustycznej są zjawiskiem dość powszechnie występującymi wśród dzieci i młodzieży. Zaburzeniom uwagi słuchowej często towarzyszy trudności w zakresie nabywania umiejętności czytania i pisania, rozumienia poleceń, nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia koncentracji. Dzieci dotknięte zaburzeniami uwagi słuchowe osiągają gorsze rezultaty w nauce. Poprawa umiejętności segregacji percepcyjnej dzięki zastosowaniu treningu słuchowego w postaci terapii dźwiękowej pozwala na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Inne
System-identifier
PX-5bff9598d5de732bcc9a2d80