Comparison Validation Polish, Greece, Belarus Version of the Trust in Physician Scale.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Książka
Tytuł książki
Challenges of the current medicine. Vol. 7. Ed. by: Krajewska-Kułak Elżbieta, Kułak Wojciech, Łukaszuk Cecylia, Lewko Jolanta, Sarnacka Emilia.
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-948644-1-5
Wydawca
Medical University of Białystok Faculty of Health Sciences
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Comparison Validation Polish, Greece, Belarus Version of the Trust in Physician Scale.
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
10-25
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.91
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
EN
International cooperation
International cooperation - history
International educational exchange
Developing countries - economics
Medical laboratory science
PL
Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa - historia
Wymiana naukowa międzynarodowa
Kraje rozwijające się - ekonomika
Technologia medyczna
Inne
System-identifier
0000060642