Soluble TREM-1 serum level can early predict mortality of patients with sepsis, severe sepsis and septic shock.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (25pkt w roku publikacji)
ISSN
0004-069X
EISSN
1661-4917
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
4
Strony od-do
299-306
Numer tomu
66
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
EN
Aged
C-reactive protein - metabolism
Calcitonin - metabolism
Disease progression
Female
Humans
Interleukin-6 - metabolism
Male
Middle aged
Predictive value of tests
Prognosis
Sepsis - diagnosis
Sepsis - immunology
Sepsis - mortality
Severity of illness index
Shock, septic - diagnosis
Shock, septic - immunology
Shock, septic - mortality
Survival analysis
Triggering receptor expressed on myeloid cells-1 - blood
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Inne
System-identifier
0000059596
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych