Effects of 17beta-estradioland raloxifene on endothelial OPG and RANKL secretion.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Ginekologia Polska (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0017-0011
EISSN
2543-6767
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
167-173
Numer tomu
88
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
EN
Endothelial cells - metabolism
Estradiol - pharmacology
Estrogens - pharmacology
Female
Human umbilical vein endothelial cells - drug effects
Human umbilical vein endothelial cells - metabolism
Humans
In vitro techniques
Osteoprotegerin - drug effects
Osteoprotegerin - metabolism
Postmenopause - metabolism
RANK ligand - drug effects
RANK ligand - metabolism
Raloxifene hydrochloride - pharmacology
Selective estrogen receptor modulators - pharmacology
Vascular calcification - metabolism
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000058026
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych