Effect of metronidazole on the oxidoreductive process in the submandibular and parotid glands in experimental research.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Oxidative Medicine and Cellular Longevity (30pkt w roku publikacji)
ISSN
1942-0900
EISSN
1942-0994
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Article ID 7083486
Strony od-do
8 pp
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Pozostali autorzy
+ 5
Słowa kluczowe
EN
Animals
Antioxidants - metabolism
Catalase - metabolism
Glutathione peroxidase - metabolism
Male
Metronidazole - pharmacology
Oxidation-reduction - drug effects
Oxidative stress - drug effects
Parotid gland - drug effects
Parotid gland - metabolism
Rats
Rats, Wistar
Submandibular gland - drug effects
Submandibular gland - metabolism
Superoxide dismutase - metabolism
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000061685
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych